11 hindi kilalang mga gawa ni Dr. Seuss dapat mong idagdag sa iyong koleksyon ng libro

Bilang parangal sa maalamat na may-akda at ilustrador ng libro ng mga bata, narito ang ilang mga hindi kilalang aklat ni Dr. Seuss na dapat mong suriin.