24 na quote na perpektong nagbubuod kung ano ang pakiramdam ng isang pagkasira ng pagkakaibigan

Kapag nawala ka ng isang mabuting kaibigan at mahirap ilarawan kung ano ang nararamdaman mo, ang malungkot na mga quote ng pagkakaibigan na ito ay maaaring isalin ang iyong sakit sa puso sa mga salita.