40 mga katanungan upang tanungin ang iyong BFF upang malaman kung gaano mo kakilala ang bawat isa

Alamin kung gaano kahusay ang pagbibigay pansin sa iyo ng iyong matalik na kaibigan, at kung gaano kayo kakilala sa isa't isa, sa pamamagitan ng pagtatanong sa bawat isa sa 40 mga matalik na kaibigan na katanungan.