Ang Timpla

Ipinaliwanag ng isang manunulat kung paano ang epekto ng 'Bling Empire' ng Netflix sa kanyang buhay bilang isang batang batang Asyano Amerikano at kung bakit ang representasyon, lalo na para sa pamayanang Asyano Amerikano, ay mahalagang makita sa screen.