Tagapayo Sa Karera

Kung ang iyong manager ay may mas kaunting karanasan kaysa sa iyo — huwag magalisa. Ipinapaliwanag ng mga eksperto sa karera kung paano magtrabaho kasama ang isang boss na mas bata sa iyo.