Pamilya

Ipinaliwanag ng isang manunulat kung ano ang katulad ng paglaki ng isang ina na mayroong autism. Bakit ipinagmamalaki niya ang kanyang autistic mom, kung ano ang tulad ng pag-aaral ng mga sintomas ng autism spectrum disorder, at kung paano ito nakaapekto sa kanilang relasyon.

Karaniwan bang tawagan ang iyong ina araw-araw? Ipinapaliwanag ng mga therapist kung gaano kadalas kausap ang iyong ina, kung paano magtakda ng mga hangganan sa iyong ina, at kung bakit hindi ka dapat mapahiya kung kausap mo siya palagi.

Nais bang magtakda ng malusog na mga hangganan sa iyong pamilya ngunit hindi alam kung saan magsisimula? Ipinaliwanag ng mga dalubhasa kung ano ang mga hangganan, kung paano magtakda ng mga hangganan sa nakakalason na miyembro ng pamilya, at kung paano masasabi kung mayroon kang malusog o hindi malusog na mga hangganan sa pamilya.