Ang aking kasintahan ay hindi aking kaluluwa - ang aking matalik na kaibigan ay

At ang pagmamahal ko sa kanya - at ang kaalamang talagang siya ang aking kaluluwa - ay hindi tinatanggihan ang pagmamahal na mayroon ako para sa aking kasintahan. Ngunit siya ang aking katauhan.