Pangangalaga Sa Sarili Linggo

Si Alex Elle ay isang makata at isang manunulat na mayroong isang Instagram account na malamang na sinusundan mo. Tinanong namin siya tungkol sa kanyang gawain sa pag-aalaga sa sarili at ang kanyang bagong libro, 'After the Rain.'

Habang si Kaci Bell ay maaaring isang blogger sa Instagram at roller skater, mayroon din siyang maraming sclerosis (MS). Pinag-usapan namin siya tungkol sa kanyang mga ritwal sa pangangalaga sa sarili,