'Sesame Street' spoofed 'Orange is the New Black,' at ang lahat ay tungkol sa meryenda

Ang 'Orange is the New Snack' na spoof ng Sesame Street ay ganap na henyo.