Gumawa kami ng isang listahan ng lahat ng mga pamamaril sa masa mula noong Sandy Hook, at ito ay isang pambansang travesty

Sa mga taon mula nang pumutok ang isang gunman sa Sandy Hook Elementary School, nagpatuloy ang pamamaril sa Estados Unidos. Narito ang isang listahan ng ilan sa mga pinakapangwasak na pamamaril na naranasan ng ating bansa mula noon.